Certifikované přírodní materiály nejvyšší kvality
Produkty využívají i olympijští vítězové
Při objednávce nad 3 000 Kč doprava zdarma

Zvýšení hladiny karnitinu ve svalech doplněním L-karnitinu spolu se sacharidy

23. 1. 2020 ,

Předchozí diskuse o účinnosti L-karnitinu, pokud jde o zvýšenou oxidaci lipidů, v zásadě argumentovaly obtížemi dosáhnout vyšších hladin karnitinu ve svalech doplněním L-karnitinu. Není to tak dávno, kdy 2 studie ověřovaly, zvýšení svalového karnitinu jeho po perorální suplemetací (Stephens, J Appl Physiol, 2006; Stephens, J Physiol, 2013). Zájem o zvýšení hladiny karnitinu ve svalech je založena na zájmu o zásobování energií následným zvýšením oxidace lipidů, čímž dochází k úspoře svalového glykogenu a zlepšení vytrvalostního výkonu. Jedna z těchto dvou studií (Stephens, J Appl Physiol, 2006) dospěla k závěru, že teprve po 100 (!) dnech perorálního doplnění L-karnitinu a sacharidů (94g sacharidů plus 3g L-karnitinu, dvakrát denně!) došlo ke zvýšení svalového karnitinu na účinnou hladinu relevantní podobně jako u infuze. Novější studie (Wall, J Physiol, 2011) přezkoumala tuto hypotézu a prokázala, že při denním příjmu 2 x 80g sacharidů plus 2g L-karnitin tartrátu (CARNIPURE) lze zvýšit hladinu karnitinu ve svalu až o 21%. Bylo však nutné dodržovat tento systém příjmu v průběhu 24 týdnů, tj. 168 dní! Tato studie byla provedena na 14 středně trénovaných triatlonistech, kteří trénovali pravidelně 3-5 krát týdně. Zvýšená hladina svalového karnitinu po 24 týdnech suplementace měla za následek úsporu 35% svalového glykogenu po 30 minutách na cyklistickém ergometru  při 50% VO2max. Ve skutečnosti to odpovídá polovině celkové spotřeby glykogenu během výkonu a následně zvýšené oxidaci lipidů. Kromě toho byla po 30 minutové zátěži na 80% VO2max naměřena o 44% nižší hladina laktátu ve svalech! A konečně, sportovci museli provést další 30 minutový časový test, kde byl výkon oproti předchozímu  zlepšen o 11% a ve srovnání s kontrolní skupinou o 35%!

To jsou skutečně impozantní výsledky! Je však třeba vzít v úvahu, že takový dlouhý doplňovací režim s denním příjmem 2 x 80g sacharidů poskytuje 1360kJ (640kcal) a je třeba vypočítat individuální denní spotřebu energie, aby se zabránilo nárůstu tělesné hmotnosti. Ve skutečnosti se tělesná hmotnost zvýšila u 7 sportovců v kontrolní skupině a to v průměru o 2,4 kg, zatímco v karnitinové skupině zůstala nezměněna. Zůstalo však nejasné, zda je to právě karnitin, který omezil přírůstek hmotnosti ve skupině, která ho suplementovala.

 

Zvýšení výkonu díky karnitinu bylo potvrzeno

Nedávná studie (Stephens, J Physiol, 2013) prokázala, se stejným doplňujícím režimem (80g sacharidů plus 2g L-karnitin tartrát, dvakrát denně), zvýšení hladiny svalového karnitinu o 20%  a již po 12 týdnech. Také v této studii nedošlo k nárůstu hmotnosti – na rozdíl od kontrolní skupiny užívající stejné množství sacharidů bez L-karnitinu, která získala téměř 2 kg tukové hmoty! Ve skutečnosti se zdá, že k dříve předpokládanému přírůstku tukové hmoty způsobenému (nutným!) vysokým příjmem sacharidů nedochází při současném doplňování karnitinu. První studie prokázaly zvýšení extenzivního vytrvalostního výkonu díky 20% zvýšení hladin karnitinu ve svalu, resp. jeho následnému zvýšení oxidací lipidů. Z genových analýz lze také prokázat, že 73 z 187 vyšetřovaných genů souvisejících s energetickým metabolismem bylo vyjádřeno ve větší míře ve skupině s karnitinem nebo respektive oslabeno v kontrolní skupině. Souhrnně lze říci, že takový výsledek naznačuje celkově optimalizovaný metabolismus lipidů L-karnitinem.

 

Akutní účinek L-karnitinu na oběhový systém bez dlouhodobé suplementace

Existují předchozí prvotní studie, které zjistily jasný účinek L-karnitinu také při krátkodobým doplňováním. Některé studie prokázaly sníženou hladinu oxidačního stresu, laktátu, kortizolu, kreatinkinázy a amoniaku po fyzické námaze při suplementaci L-karnitinu (Galloway, FASEB, 2004; O’Connor, Adv Exp Med Biol, 1990; Spiering, J Strenght Cond Res, 2008 ). Čím výraznější jsou stresové faktory, tím delší je doba potřebná k zotavení. Je zřejmé, že takové výsledky se nemohou spoléhat na zvýšení hladiny karnitinu ve svalu, ale musí záviset na vaskulárním účinku cirkulujícího karnitinu. Tento pohled na věc je rovněž podpořen expertizou, kterou provedla Lékařská fakulta Ženevské univerzity, a která uvádí, že účinky L-karnitinu zlepšující regeneraci nezávisí na jeho zvýšené svalové hladině. Namísto toho má cirkulující karnitin vaskulárně ochranný účinek proti oxidačnímu poškození v krevních cévách. Tato expertiza rovněž uvádí, že dávka pod 1g je neúčinná. Při tomto úhlu pohledu se jeví být výhodná suplementace L-karnitinem ve vyšších dávkách také krátce před fyzickou aktivitou. Ale s výše uvedenými novými studiemi je nyní také důkaz o účinku karnitinu na úsporu glykogen a přímé zvýšení výkonu při současném odpovídajícím zvýšení hladiny svalového karnitinu.

 

 Závěr a doporučení týkající se kombinované suplementace L-karnitinu a sacharidů

Zvýšená hladina svalového karnitinu zlepšuje nejen aerobní výkon (úsporou glykogen, zvýšenou oxidaci lipidů), ale také anaerobní výkon ve sportu s vysokou intenzitou (zpomalením akumulace laktátu). Co je při tom však stěžejní a limitující,  je ještě nutně dlouhé doplnění karnitinu v kombinaci s vysokým příjmem sacharidů. Je zřejmé, že takový suplementační režim není vhodný pro každého, ale musí být posuzován případ od případu. V některých případech může být vhodnější a postačující akutní krátkodobý příjem L-karnitinu.

Většina studií používala suplementační režim  2-4 g L-karnitinu denně. Pro zvýšení svalového karnitinu se zdá, jak je uvedeno výše, nutný denní příjem 2 x 2g tartrátu L-karnitinu v kombinaci s 80g  sacharidů s vysokým glykemickým indexem a to po dobu nejméně 12 týdnů. Zdá se, že spodní prahová hodnota vaskulárního účinku L-karnitinu je 1g denně, což také představuje horní regulační limit pro potravinové doplňky  stravy v Evropě. Vhodnými prostředky příjmu  jsou CARNITIN 1000 nebo značkový čistý L-karnitin tartrát CARNIPURE, který byl také použit ve studii (Wall, J Physiol, 2011).
Protože se v krvi nachází maximální hladina karnitinu 2 až 4 hodiny po suplementaci, zdá se pravděpodobné, že by i v tomto časovém období měl být dosažen vrchol inzulínu. Pokud jsou další 2 x 80g sacharidů s vysokým glykemickým  indexem z jakéhokoli důvodu nevhodné, doporučuje se kombinovat suplementace L-karnitinem s jídlem pro dosažení obsahu sacharidů  nebo produkty obsahující sacharidy používané v souvislosti s fyzickou aktivitou (sportovní nápoje, gely, produkty regenerace). Obzvláště sportovci, kteří se zabývají kontrolou hmotnosti, by měli tuto radu zvážit. Naproti tomu potřebné vysoce glykemické sacharidy lze pohodlně požívat v koncentrovaném nápoji pomocí produktu Sponser CARBOLOADER.

 

Zvýšená oxidace tuků zaměřená na hubnutí

Je důležité poznamenat, že jsme dosud diskutovali o zvýšené oxidaci lipidů, abychom ušetřili zásoby glykogenu a zlepšili vytrvalostní výkon. Carnitinloading  L-karnitinem v kombinaci s carboloadingem samozřejmě není vhodným prostředkem ke snížení množství tuku v těle a tělesné hmotnosti! Koneckonců, dieta není určena k maximalizaci oxidace lipidů ve svalové buňce, ale ke snížení lipidových tkání, jako jsou viscerální a subkutánní tukové zásoby. Pokud jde o diskutované výsledky studie, je třeba zdůraznit, že nepřítomnost přírůstku tělesné hmotnosti doplňováním L-karnitinu plus zvýšený příjem energie (160g sacharidů) denně nemusí nutně znamenat snížení tělesné hmotnosti při užívání L-karnitinu, ale udržování příjmu energie. Dosud není jasné, zda zvýšená hladina karnitinu ve svalech způsobuje vyšší oxidaci tuků nejen při fyzické aktivitě, ale také v klidu.
Akutní vaskulární aktivita L-karnitinu týkající se oxidace lipidů je spojena s funkcí pufru uvnitř a vně buněk, nikoli s obohacením karnitinu ve svalech. Předpokládá se, že to zlepší použití mastných kyselin jako zdroje energie.  Některé výzkumy naznačují omezení poklesu svalového karnitinu nebo jeho udržování (ne zvyšování!) cirkulační (vaskulární) hladiny karnitinu. Oxidaci tuku je však třeba aktivovat dostatečným způsobem fyzickým cvičením, aby bylo možné těžit z pufrovacího účinku suplementace karnitinem. Stručně řečeno, existují reálné důvody jak pro akutní (vaskulární) účinek, tak pro chronický (hladina svalového karnitinu) příjem L-karnitinu – jak pro vytrvalostní sportovce, tak i pro redukci hmotnosti! Pro tento účel se však doporučuje chronický příjem pouze bez dalšího carboloadingu. Další doporučené produktů naleznete na webových stránkách SPONSERFOOD v části FIT & WELL.

 

Mechanismus L-karnitinu v lipidovém a energetickém metabolismu

Transport mastných kyselin je často považován za hlavní funkci L-karnitinu. Podle stávajících důkazů se však zdá, že jeho pufrovací aktivita je rozhodující. L-karnitin stabilizuje extracelulární pH pufrováním koenzymu A (CoA) tvorbou acetyl-karnitinu. To zeslabuje hromadění acetyl-CoA, čímž podporuje aktivitu důležitého enzymu (pyruvátu dehyrodgenázy) pro transport mastných kyselin závislých na karnitinu do mitochondrií („místo hoření“ mastných kyselin).Na intracelulární úrovni je množství volného CoA rozhodující pro oxidaci («pálení») mastných kyselin v mitochondriích. Například mastná kyselina s 18 uhlíky (C-18) musí být nařezána na 9 acetylových jednotek (C-2), z nichž každá potřebuje volný CoA, aby mohla vstoupit do «Krebsova cyklu». V důsledku toho se poptávka po CoA dramaticky zvyšuje. L-karnitin může také dočasně vázat tyto jednotky C-2 a udržovat kroky produkující energii, čímž umožňuje zvýšenou oxidaci lipidů.

 

ZDROJE
• O’Connor JE et al, 1990: New roles of Carnitine metabolism in ammonia cytotoxicity. Adv Exp Med Biol 272:183-195.
• Galloway SDR et al, 2004: Effect of 2 weeks supplementation with L-Carnitine-L-Tartrate on plasma ammonia response to exercise. Conference proceedings, FASEB.
• Stephens FB et al, 2006: Carbohydrate ingestion augments L-carnitine retention in humans. J Appl Physiol, 102(3):1065-70.
• Spiering BA et al, 2008: Effects of L-carnitine L-tartrate supplementation on muscle oxygenation responses to resistance exercise. J Strenght Cond Res, 22(4):1130-5
• Wall BT et al, 2011: Chronic oral ingestion of L-carnitine and carbohydrate increases muscle carnitine content and alters muscle fuel metabolism during exercise in humans. J Physiol, 589(4):963-73
• Stephens FB et al, 2013: Skeletal muscle carnitine loading increases energy expenditure, modulates fuel metabolism gene networks and prevents body fat accumulation in humans. J Physiol, 591(18):4655-66.

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O SPORTOVNÍ VÝŽIVĚ V TENISE

16. 1. 2020

Během krátkých přestávek po setech můžete vidět svačinky, třeba jako Roger Federer, který si dá půlku banánu nebo občas popijí. Potřebuje tenista  specifickou sportovní výživu a pokud ano, co potřebujete vědět?


Krátké přestávky na kurtu

Četné, ale krátké přestávky během setů znamenají, že sportovní výživa v tenisu musí splňovat zvláštní potřeby: Sportovní výživa musí být nejen rychle poživatelná, ale současně musí být také maximálně stravitelná. Takže pokud vidíte, že tenisové hvězdy jedí v průběhu setu půl banánu, není na tom nic špatného. U zápasu trvajícího několik hodin však toto občerstvení rozhodně nestačí. Tenisti se proto mohou spolehnout na tekutou energii z tuby, například na LIQUID ENEGY GEL (s nebo bez kofeinu), vysoce kvalitním sportovní nápoje se sacharidy, jako je COMPETITION, LONG ENERGY nebo  ISOTONIC, nebo několik soust HIGH ENERGY BAR.
Při hledání pozoruhodného kofeinového nakopávače, který znovu probudí motivaci a koncentraci, doporučujeme ampuli ACTIVATOR nebo několik kousků z balíčku POWER GUMS. Předchozí a pravidelné používání MENTAL FOCUS může nabídnout jasné výhody, pokud jde o kognitivní výkon v technickém tréninku i v zápase.


Uvnitř nebo venku

Z nutričního hlediska není rozhodující, zda se tenisový zápas hraje uvnitř nebo venku na antuce nebo trávě. Klimatické podmínky se však mohou výrazně lišit, a proto mají také odpovídající vliv. Teplota a vlhkost vzduchu jsou hlavní parametry, které je třeba vzít v úvahu při výživě na tenisovém kurtu. V zimě a při nízké vlhkosti musí výživa pokrýt především energetické nároky sportovce. V žáru nebo ve vysoké vlhkosti potřebuje tělo podstatně více tekutiny.
Pokud se očekává, že zápas bude trvat více jak tři, čtyři nebo někdy pět setů včetně tie-breaku, doporučuje se „carboloading“ již dva dny před zápasem. Pokud je na kurtu vysoké teplo, může být velmi užitečné předchozí kůra „sodaloadingu“ pomocí LACTAT BUFFER. Hráči, kteří se hodně potí a hráči náchylní na křeče, by měli navíc používat  SALT CAPS nebo MUSCLE RELAX.


Regenerace v průběhu turnaje

U tenisových turnajů trvajících několik dní nebo dokonce dvou týdnů hraje regenerace důležitou roli. Doporučujeme proto: Pravidelný „carboloading“ pomocí CARBO LOADER, každý druhý nebo třetí den. V horkých a vlhkých oblastech se doporučuje „sodaloading“ za použití  LACTAT BUFFER, aby se zvýšila hladina sodíku a zabránilo se tak dehydrataci a křečím. Po každém zápase si vždy dejte sacharido-proteinový koktejl, jako je PRO RECOVERY, a navíc večer přidejte proteinový koktejl z MULTIPROTEINu nebo CASEINu, ideálně před spaním. Pokud je nutné časté cestování a / nebo kontakt s velkým množstvím lidí , eliminuje použití IMMUNOGUARD riziko infekce.

 

 

SODA LOADING CESTA KE ZVÝŠENÍ VÝKONU

7. 11. 2019

Soda loading pomocí  LACTAT BUFFER zvyšuje toleranci laktátu ve sportech s vysokou intenzitou. Svalová hyperacidita nebo li zakyselení a následná akumulace laktátu, jakož i krátkodobý pokles pH krve jsou faktory, které omezují výkon, pokud jde o trénink a závody s vysokou intenzitou. Sportovec se stává „kyselým“, což limituje jeho výkon. V této situaci nabízí citrát sodný a hydrogenuhličitan sodný (známý spíše jako soda bicarbona nebo jedlá soda)  velké výhody. SPONSER prodává obě složky ve svém nápojovém prášku pod názvem  LACTAT BUFFER.

 

Soda loading: funkce a výhody
Suplementace LACTAT BUFFER nebo hydrogenuhličitanu sodného a / nebo citrátu se také nazývá «soda loading». Pokud se citrát sodný a hydrogenuhličitan sodný používají ve sportech s vysokou intenzitou, které trvají od cca. 1 až 10 minut, lze očekávat výrazné zlepšení výkonu. Čím větší je obsah anaerobních laktokyselin a tudíž výrazněji indukovaná metabolická acidóza (pokles pH), tím účinnější je nárůst pufrovací kapacit, který  může zlepšit výkon.

 

Jaké jsou výhody ve sportu?
V praxi to znamená, že sportovci, jako jsou běžci na středních tratích, veslaři, plavci, lyžaři atd., významně těží z tohoto specifického doplňku sportovní výživy a to více než například vytrvalostní atleti, jako jsou běžci na dlouhé vzdálenosti, triatlonisté nebo cyklisté. Je to proto, že anaerobní sportovní trénink  přináší výrazně vyšší snášenlivost laktátu, než je tomu u vytrvalostních sportů. Jiná skupina sportovců, která potenciálně těží ze soda loadingu, je ta, která pracuje s opakovanými intervalovými zátěžemi. To se týká mnoha týmových sportů, míčových sportů a bojových umění. Soda loading  je také zajímavý pro silové sportovce, protože izolovaný trénink menšího počtu svalů produkuje velmi vysoké místní hodnoty laktátu, které musí být odstraněny, co nejrychleji. Pokud sval zůstává „kyselý“ příliš dlouho, nelze další sérii cviků dokončit dostatečně rychle as dostatečným nasazením. Vzhledem k tomu, že soda loading také znamená zvýšený příjem sodíku, nemělo by být doplňování při posilování prováděno trvale, ale vyhrazeno pro intenzivní fáze. Totéž platí pro sporty, kde se každý týden koná jeden nebo více závodů (soutěží).

 

Zvýšená snášenlivost laktátu, zlepšená kapacita kyselinového pufru
Vzhledem ke způsobu působení zvýšeného hydrogenuhličitanového pufru v krvi, není nutně zvýšena individuální hodnota laktátu sportovce, ale především tolerance laktátu. To znamená, že sportovec s jeho individuální hodnotou laktátu může vydržet zátěž delší dobu nebo dosáhnout vyšší výkonnosti. Sportovec nemusí interpretovat vnímané zatížení jako nižší, pokud je zaměřen na maximální dosažitelný výkon v soutěži. Naproti tomu by daný definovaný výkon měl být vnímán jako méně stresující. Ve všech případech lze očekávat mnohem rychlejší regeneraci, protože odstranění kyseliny je urychleno zvýšenou kapacitou pufru. To znamená rychlejší zmizení pocitu „tuhých“ svalů po cvičení a také rychlejší zotavení.

 

Studie prokazují účinnost
Již v roce 1993 bylo první metaanalýzou zkoumáno 29 studií soda loadingu na sportovcích. Celkově byl výkon až do vyčerpání masivně zvýšen a to v průměru o 27%.  Vzhledem k rozmanitosti studií však také s velkou variací + 7% až + 47% (průměr tedy + 27%). Mezitím bylo provedeno mnoho dalších studií a soda loading je považován z hlediska výživové suplementace a vědeckého výzkumu za jedno z výživových opatření vedoucích prokazatelně ke zvýšení výkonu.

 

Dávkování a příjem
V minulosti bylo soda loading prováděn asi 3 hodiny před závodem (výkonem), přičemž užívalo 0,3 až 0,5 g hydrogenuhličitanu sodného a/nebo citrátu na kg tělesné hmotnosti, což byla obrovská dávka. To velmi často vedlo k gastrointestinálním problémům. Podle výsledků posledních studí  se suplementace nyní provádí již po dobu několika dnů. Tímto přístupem se lze vyhnout problémům s intolerancí vysoké jednotlivé dávky.
LACTAT BUFFER by měl být v ideálním případě konzumován 3-5 dnů před výkonem, s rozložením do celého dne podle doporučení, přičemž poslední dávka by měla být užívána nejpozději 3 hodiny před začátkem výkonu. Je zajímavé, že účinek této vícedenní strategie suplemetace ovlivňuje pozitivně navýšení výkonu až 2 dny po ukončení příjmu. To je důležitý fakt pro sportovce, kteří se účastní  sportovní akce trvající několik dní.


Kombinované zvýšení kapacity vnitro a mimo buněčného pufru

Dosud nebylo publikováno mnoho studií o suplementaci za účelem zvýšení kapacity vnitro a mimo buněčného pufru; s mnoha různými vstupními profily a formami tréninku. Jak se očekávalo, a jak je vysvětleno výše, největšího prospěchu se dosáhne při vysoce intenzivním zatížení trvajícím 1 až 10 minut. Takové formy výkonu vedou k nejvyšší svalové acidóze, která de následně projeví v krvi. Aby se dosáhlo maximálního prospěchu účinnosti v oblasti anaerobních laktokyselin, může být zvýšení mimo buněčné pufrovací kapacity prostřednictvím soda loadingu kombinováno se zvýšením vnitro buněčné  pufrovací kapacity prostřednictvím beta-alaninu. Kombinace těchto dvou opatření může vést k dalšímu zvýšení výkonnosti, alespoň pokud se provádí opakovaný soda loading (přibližně 3-4 dny před výkonem). Protože příjem BETA-ALANINu také vyžaduje opakovaný příjem po dobu asi 8 týdnů, aby se zvýšily vlastní karnosinové zásoby těla, nezpůsobuje taková strategie příjmu žádné problémy s tolerancí ve srovnání s akutním příjmem v den soutěže.

SYROVÁTKOVÝ PROTEIN

3. 10. 2019

Jak název napovídám je zdrojem syrovátkového proteinu syrovátka. Ta je obsažena v mléce a vzniká odstraněním kaseinu, kdy po sražení mléka vzniká tuhá složka kasein (v podstatě tvaroh) a tekutá složka – syrovátka, více méně jako odpad tohoto procesu.
Syrovátkový protein je dnes nejoblíbenějším zdrojem proteinu. Syrovátka je přirozeně výše uvedeným procesem a má nejvyšší biologickou hodnotu (BV) bílkovin, 165 podle OSER (BV z celého vejce = 155). Syrovátková bílkovina je považována za nejkompletnější zdroj bílkovin, protože obsahuje vysoké koncentrace všech devíti esenciálních aminokyselin, které tělo nemůže syntetizovat samo o sobě, a proto je musí získat ze stravy. Z těchto důvodů se syrovátková bílkovina běžně používá k rozvoji svalů. Mimo aminokyselin obsahuje širokou škálu vitamínu B a minerálů.

SPONSER® nabízí různé mnoho druhů složení a výrobních procesů vhodných pro širokou škálu aplikací.

 

KONCENTRÁT
Syrovátkový koncentrát je nejčastěji používaným syrovátkovým produktem a získává se koncentrováním bílkovin ze syrovátky. Obsahuje podstatně více tuku a sacharidů než syrovátkový izolát, a proto má nižší obsah bílkovin. Pokud je zajištěn dostatečný příjem koncentrátu ze syrovátky pro kompenzaci nízkého obsahu bílkovin, nebude vývoj svalové hmoty narušen. Pokud jde o stravu omezenou kaloriemi nebo nesnášenlivost laktózy, důrazně doporučujeme zvolit formu syrovátkového izolátu. V oblasti sportovní výživy má koncentrát neochucené syrovátkové bílkoviny obvykle obsah bílkovin 70 až 80% a má vynikající kvalitu za skvělou cenu.


IZOLÁT
Syrovátkový izolát je proteinový prášek nejvyšší kvality, který je k dispozici, a je ideálním řešením pro ty, kteří nechtějí kompromisy v kvalitě bílkovin. Jeho čistá prášková forma dosahuje kvality bílkovin o obsahu 90% s minimálním množstvím (<1%) tuku a sacharidů, a je tedy bez laktózy. Podle údajů WHO trpí intolerancí laktózy v současné době asi 25% evropské populace.

 

 HYDROLYZÁT
Syrovátkový hydrolyzát jsou tzv. «předtrávené bílkoviny», protože jejich proteinové řetězce již byly enzymaticky štěpeny. Je založený na syrovátkovém koncentrátu nebo izolátu. V závislosti na stupni hydrolýzy lze regulovat velikost proteinových řetězců. Čím více peptidů, tím kratší řetězec a rychlejší absorpce ze střeva do krve. Peptidy jsou krátké řetězce více aminokyselin. Vzhledem k rychlé biologické dostupnosti hydrolyzátů se používají zejména těsně před, během nebo krátce po fyzické aktivitě.

DŮLEŽITÉ NUTRIČNÍ TIPY PRO ZÁVODY V MTB MARATONU

30. 9. 2019

Základní výživové doporučení pro maratony

Výživová strategie před a v průběhu MTB maratonu je v podstatě velmi individuální záležitost, zejména na skutečně dlouhých tratích. Nicméně existují důležité pokyny, které je třeba dodržovat, aby bylo možné závod optimálně zvládnout. Zvláštní pozornost by měla být věnována následujícím 3 oblastem:

  • Rovnováha tekutin: pijte pravidelně a podle vašeho pocitu žízně
  • Energie: Jako hlavní zdroj energie používejte snadno stravitelné sacharidy, přibližně 60-80g za hodinu. K tomu jsou v průběhu maratonu vhodné zejména sportovní nápoje a energetické gely.
  • Rovnováha elektrolytů/solí: Ideální je použití sportovních nápojů, které lze doplnit elektrolyty (solné tablety), pokud závod trvá více než 3 hodiny, zejména pokud v průběhu závodu pijete čistou vodu nebo jsou vysoké teploty.

 

V průběhu závodu neexperimentujte.

Dříve než použijete něco v průběhu závodu, důrazně doporučujeme vyzkoušet všechny produkty předem v průběhu tréninku, který jdete v závodním tempu. Protože ačkoliv Sponser vyvíjí produkty s optimální stravitelnosti, každý jsme individuální stejně jako situační faktory, což je třeba vzít v úvahu. Mnoho špičkových sportovců se v tomto ohledu tvrdě poučila. Žádné experimenty s výživou v průběhu závodního dne a bezprostředně před ním.

 

 

PŘED ZÁVODEM:

Aktivace NO metabolismu

Dříve tajný typ, tzv. aktivace oxidu dusného se v posledních několika letech rozšířila díky široké vědecké podpoře. Kromě profesionálů je dnes tento koncept využívá také velkým počtem ambiciózních amatérských sportovců. Aktivace metabolismu oxidu dusného (NO je zaměřena, mimo jiné), na navýšení dostupného kyslíku a zlepšení krevního oběhu. Nejúčinnější produkty jsou NITROFLOW PERFORMANCE a RED BEET VINITROX.

 

Carboloading

Delší závod je z hlediska závodníka limitován jeho omezenou kapacitou sacharidů v těle a absorpční schopností, jako hlavními kritérii, které ovlivňuji jeho výkon. Jezdci na maratonských tratích tak zpravidla profituji z carboloadingu v období bezprostředně před závodem. Účinný carboloading neznamená nic jiného než navýšení sacharidových, nebo chcete li glykogenových zásob, na maximálně možné hodnoty. Výsledky studií ukazují, že dostačující může být již jeden až dvoudenní carboloading před závodem. Nicméně, velký objem přijatého jídla v předvečer závodu vede často k nepříjemným pocitům plnosti nebo dokonce k zažívacím problémům a proto tato cesta není doporučována. V důsledku toho, kromě stravy bohaté na sacharidy bezprostředně před konkurencí, doporučujeme také využít speciálně vyvinutý produkt CARBO LOADER ve dnech před závodem. Ideální je 1 porce po každém hlavním jídle.

Výhody takového carboloadingu jsou:

  • Maximální naplnění glykogenových zásob
  • Žádný pocit plnosti a méně nadýmání
  • Praktická manipulace: CARBO LOADER, zejména v sáčcích 1 porce, lze využít na jakémkoliv místě i při leteckém transportu

Elektrolyty

Vyváženou elektrolytickou bilanci si lze zajistit ještě před závodem. Nějaká sůl navíc v rámci posledního jídla před závodem je v tomto ohledu vhodným řešením. Optimálně byste měli přijmout 2 solné tablety (SALT CAPS) nebo rozpustit tablety ELECTROLYTES v lahvi s vodou. Pokud chcete  najednou přijmout i sacharidy, namíchejte si sportovní nápoj (COMPETITION DRINK)

 

V PRŮBĚHU ZÁVODU:

Jednotlivé faktory

Čím déle závod trvá, tím více je důležité udržovat jednotlivé hodnot v rovnováze, aby udržovaly optimální výkon. Nejdůležitější faktory, na které je třeba myslet, jsou: energie, tekutiny a elektrolyty.

 

Energie

Pro většinu závodníku na horských kolech na maratónských nebo delších vzdálenostech jsou sacharidy hlavním zdrojem energie v průběhu závodu. Nicméně jejich absorpční kapacita je limitována fyziologickými vlastnostmi lidského organismu. Pravidlo úspěchu zní: Dodej organismu mezi 60-80g sacharidů za hodinu nebo přibližně 1g sacharidů na 1kg tělesné váhy.

Pokud přijmete energie příliš mnoho, může to vést až k zažívacím problémům. Nadýmání nebo zažívací problémy, jako příklad, jsou takové dva indikátory. V podstatě je jedno, zda je energie přijatá v podobě sportovního nápoje,  gelu nebo tyčinky a podobně. Navíc zde svoji rozhodující roli hraje trasa závodu, osobní zkušenosti a cíle. My doporučujeme kombinaci různých zdrojů energie. Čím delší závod je, tím je lepší volit pevnou stravu. V tomto ohledu jsou vhodné naše osvědčené HIGH ENERGY BAR.  Ve stoupáních a zadýchání při vysoké tepové frekvenci je však výhodné přijmout energii prostřednictvím tekutin. Dočasnému krátkodobému nedostatku energie můžete optimálně čelit pomoci LIQUID ENERGY GELS.

Volba gelu (LIQUID ENERGY PLUS, BCAA, PURE, SALTY) je individuální a může být různorodá v závislosti ne preferencích. LIQUID ENERGY SALTY gel je dobrá volba v horku – alespoň z pohledu chuti. Obsahuje více soli, chutná méně sladce s kořeněno-slanou příchutí. S prodlužující se délkou závodu, zvyšující se teplotou a náchylností ke křečím doporučujeme aplikovat  SALT CAPS jako doplňující zdroj elektrolytů (přibližně 1-2 tablety za hodinu).

 

Tekutiny a elektrolyty

Tělo ztrácí pocením v průběhu výkonu nejen tekutiny ale také elektrolyty. Proto je důležité pít pravidelně již od startu a věnovat pozornost pocitu žízně, který je  podle vědeckých výzkumů více než spolehlivým indikátorem.  Z nutriční a fyziologického hlediska doporučujeme  příjem COMPETITIONLONG ENERGY nebo ULTRA COMPETITION DRINK představující optimální sacharido-elektrolytické nápoje. Výhody: Tyto sportovní nápoje poskytují tělu  cenné elektrolyty, tekutiny a samozřejmě nezbytnou energii v hypotonické podobě. Nápoje navíc nejsou kyselé, poskytují široké spektrum sacharidů a mají příjemnou jemnou chuť, čímž jsou optimálně uživatelsky přijatelné.

 

Optimalizace výkonu

Pro nastartování  vlastního výkonného „agregátu“ je výhodné použít v 2. polovině závodu náš ACTIOVATOR. Malá 25ml ampule určena k přímému použití obsahuje 200mg kofeinu, což odpovídá 2-3 šálkům kvalitní kávy. Kofein aktivuje a vylepšuje  vytrvalostní výkon, koncentraci a pozornost. Pozitivně také ovlivňuje motivaci. ACTIVATOR je výhodné vyzkoušet společně s dalšímu produkty z důvodu rozdílné snášenlivosti v rámci tréninkového závodu.

Pokud jste obecně nebo s přibývající délkou závodu náchylní ke křečovým stavům svalů, můžete použít MUSCLE RELAX, který doporučujeme. Kyselá šťáva, jako silně kyselé nápojové řešení,  aktivuje neurosenzorické receptory a pomáhá normalizovat funkci svalů

 

PO UKONČENÍ ZÁVODU:

Rychlá regenerace se vyplatí

Regenerační fáze začíná ihned po protnutí cílové pásky a je zvláště rozhodující. Čím rychleji tím lépe pro tělo, dokonce i tehdy pokud obvykle nepociťujete žádný hlad.

Tyto 3 následujíc skutečnosti jsou základem vaší rychlé regenerace:

  • Doplnění glykogenových zásoby prostřednictvím jednoduchých sacharidů
  • Rehydratace a doplnění elektrolytů
  • Obnova/oprava svalových vláken pomocí bílkovin

 

Sportovci na světové úrovni používají profesionální regenerační nápoje s obsahem bílkovin, přibližně 20-30g v průběhu prvních 30 minut po ukončení výkonu, aby snadno a efektivně pokryly všechny uvedené požadavky. PRO RECOVERY, RECOVERY SHAKE nebo WHEY ISOLATE 94 jsou velmi často používané produkty. RECOVERY DRINK (v kombinaci s ampulí AMINO 12500) je rovněž osvědčená kombinace díky velikosti dávky.

Pro zvetšení klikněte na obrázek

Autor: Yvonne Forster Nigg
dipl. eng. food sciences UAS
dipl. dietitian HS

JAK PŘEDCHÁZET KŘEČÍM VE VYTRVALOSTNÍM SPORTU

25. 9. 2019

JAK PŘEDCHÁZET KŘEČÍM VE VYTRVALOSTNÍM SPORTU

 

Svalové křeče způsobují značné obtíže a to nejen v životě vytrvalostních sportovců. Nečekaně se objeví a doslova paralyzují svaly. Obzvláště při maratonech můžeme vidět některé závodníky, kteří se musí zastavit a potýkají se s nepříjemnou bolestí. Křeče jsou nepříjemné, bolestivé, ale naštěstí nezanechávají žádné následky. Existuje, ale řada opatření, která vám pomohou.

 

PŘÍPRAVA MĚSÍC PŘED ZÁVODY

Kdo nechce být při vytrvalostních a maratónských závodech překvapen, měl by cíleně a dlouhodobě trénovat svaly. Specifické požadavky trati mnohdy obnáší běh v kopcích, změny povrchů od běhu po asfaltu, terén, výšková převýšení). Dopředu prozkoumejte profil tratě a podle ní si nastavte tréninkový plán.

 

PITNÝ REŽIM, ELEKTROLYTY 

Několik dní před závody by jste se měli zaměřit na správný pitný režim, doplnění energie a elektrolytů. Věnujte pozornost minerálním látkám, které tělo potřebuje pro správnou funkci. Před závody je vhodné používat elektrolyty.

Přímo v den závodu vstaňte dostatečně brzy. Před snídaní nebo během snídaně vypijte 1-1,5 litru sportovního nápoje. Elektrolyty, které sportovní nápoj obsahuje zajistí velmi vysokou vstřebatelnost všech látek a hydrataci. Doporučujeme Sponser CARBO LOADER a COMPETITION DRINK.

 

STRAVA A PITNÝ REŽIM BĚHEM ZÁVODU

Mezi hlavní zásady patří: pravidelně pít sportovní nápoje, vhodná může být i konzumace vývaru, využijte každé příležitosti k pití i přesto, že nemáte žízeň, během závodu, který je delší jak 2 hod. doplňte energii pár sousty banánu, tyčinek, pečiva. Sportovcům, kteří trpí zažívacími problémy doporučujeme COMPETITION DRINK, ULTRA COMPETITION a LIQUID ENERGY GELY slané i sladké. Dopředu si naplánujte stravovací plán a všechny produkty otestujte již v tréninku!

 

TAJNÁ ZBRAŇ – SPONSER MUSCLE RELAX

MUSCLE RELAX je skutečnou tajnou zbraní eliminující svalové křeče. Díky hořko-kyselé chuti je vědecky dokázáno, že okamžitě působí a pomáhá při křečích. Jedna ampule obsahuje 30ml,  jev praktickém balení, které se snadno vejde do kapsy, ledvinky nebo běžeckých kalhot. Před polknutím nechte 10-15 vteřin v ústech.

5 TYPŮ K VÝŽIVĚ PRO IROMANA OD RUEDI WILD

8. 8. 2019

Předního světového triatleta Ruedi Wilda jsme si představili již v předchozím článku, ve kterém nám prozradil jeho výživovou strategii pro střední a dlouhou distanci. V tomto článku v 5 bodech shrne to podstatné pro dlouhou Iromenskou vzdálenost.

Ideální výživa, která je vhodná na delší triatlonové tratě, může být velkou výzvou. Potřeby sportovců jsou rozdílné a každý by měl zvolit individuální strategii . Nicméně výživa, kterou zvolíte v předstartovní přípravě může ovlivnit celkový výkon. V následujících odstavcích najdete důležité tipy, možnosti i překážky, na které můžete narazit.

Carboloading  ( doplnění glykogenu )

Během méně intenzivních tréninků tělo nepotřebuje vyšší příjem sacharidů. Opakem jsou dny před závodem. Běžný příjem sacharidů vede k navýšení a doplnění glykogenových zásob. Větší množství těstovin, rýže atd. v předstartovní dny může zatížit žaludek a trávení. Nealkoholické nápoje jsou také nevhodné, kvůli obsažené fruktóze. Proto používám CARBO LOADER. Po každém hlavním jídle, stačí jednoduše vypít jednu dávku a tím zajistíte maximální doplnění zásob glykogenu.

Elektrolyty

Elektrolyty, zejména sůl ( nebo raději sodík ) jsou nezbytnou součástí závodní výživy. V den závodu by měla být rozhodující  optimální vyváženost elektrolytů v těle. Speciálně se zaměřte na tréninkovou přípravu. Během hlavních jídel používám kuchyňskou sůl. Na pití čistou vodu obohatím o ELECTROLYTE TABS nebo SALT CAPS ( 1 solná tableta na 0,5l ).

 

NO loading ( doplnění oxidu dusíku)

Díky vědeckým studiím je dnes mezi profesionálními sportovci rozšířen fakt, že oxid dusíku zvyšuje sportovní výkon. Mezi další benefity patří zvýšená cirkulace krve a okysličení svalů a orgánů v těle sportovce. V předstartovní dny zařazuji NITROFLOW PERFORMANCE a RED BEET VINITROX k mým denním doplňkům stravy.

Vláknina

Poslední dva až tři dny před závodem dávám pozor na snížený příjem vlákniny, která během závodu příliš zatěžuje můj žaludek. Běžně nahradím celozrnné produkty, zeleninu a ovoce za bílé pečivo, rýži či těstoviny.

Fruktóza

Fruktóza, která je obsažená zejména ve sportovních a nealkoholických nápojích, způsobuje komplikace během vytrvalostních závodů. Mezi nejčastější problémy sportovců patří křeče v žaludku či nadýmání. Zásadně nepiji před závody žádné šťávy, džusy nebo ovocné koncentráty. V den závodu je můj nejoblíbenější sportovní nápoj ULTRA COMPETITION.

Ideální nápoj pro sportovce – 1.díl

12. 7. 2019

Co a kdy by měl sportovec pít, totiž nejvíc záleží na typu sportovní aktivity, době jejího trvání a samozřejmě také na její intenzitě. Řada profi sportovců sází na obyčejnou vodu, my si teď ale ukážeme, že ne vždy je tahle volba zrovna ideální.

Bez vody samozřejmě není život. Lidské tělo je tvořeno z 50 -75 % vodou (obsah vody se mění zejména stářím organismu). Svalnatější jedinci mají vyšší podíl vody, protože svaly obsahují téměř třikrát tolik vody než tuková tkáň. S postupujícím věkem podíl vody klesá. Při sportovním výkonu dochází k řadě chemických reakcí, při kterých dojde k uvolnění potřebné energie a tepla, které je odváděno z organismu pomocí potu a dechu. Ztrácí se však nejen voda, ale také minerální látky (Na, Cl, K, Mg, Ca). Ve vnitřním prostředí dochází k přesunu tekutin tam, kde jsou nejvíce potřeba. S tím je spojená i vyšší potřeba elektrolytů.

(Pokračování textu…)

Ideální nápoj pro sportovce – 2.díl

10. 7. 2019

Často se setkáváme s klienty, kteří si neví rady s výběrem sportovního nápoje pro sebe nebo své blízké. Rozhodli jsme se pro vás sepsat seznam nejobvyklejších dotazů. Víme, že existuje obrovské množství značek a typů, proto vám poskytneme odpovědi a informace týkající se této problematiky.

Proč se sportovní nápoje rozdělují na tři druhy a nestačí jen jeden?

Základem  při rozdělování sportovních nápojů je jejich osmolarita, čili množství osmoticky aktivních látek v rozpouštědle (hustota,koncentrace). Obsah osmotických látek v nápoji se srovnává s obsahem v krevní plazmě. Jednoduše mají jinou koncentraci minerálních iontů, vitamínů a energie na jednotku tekutiny. Sportovní nápoje, které svým obsahem těchto látek odpovídají krevní plazmě a mají tak stejnou osmolaritu, se označují jako isotonické nápoje. Je-li osmolarita nápoje nižší, patří do skupiny hypotonických nápojů, pokud zase výrazně vyšší, jde o nápoje hypertonické.

Kdy zvolit isotonický sportovní nápoj?

Isotonický nápoj se hodí pro sportovní aktivity s krátkodobým i opakovaným maximálním zatížením na úrovní anaerobního prahu a výše bez ohledu na to, ať jde o individuální či kolektivní sport, kdy tento typ sportovního výkonu výrazněji nepřesahuje 60 minut. Svoji oblibu tak má ve sportech jako  je squash, tenis, box, hokej, florbal atd. Důvodem jeho používání je zejména doplnění ztráty elektrolytů (jejich obsah zejména sodíku a draslíku je až 2 násobný než u nápoje hypotonického) v důsledku pocení v anaerobním zatížení a doplnění energie, k čemuž slouží optimalizovaný sacharidový mix.  Při vyšší míře užívání by však  mohl zapříčinit to, že tělo v sobě bude mít větší množství minerálů než je potřeba. Člověk by se cítil unavený a jeho výkon by klesl. Isotonické nápoje mají koncentraci, která se podobá krvi. Proto je absorbce tekutiny do krevního řečiště pomalejší než u hypotonického nápoje.

Kdy zvolit hypotonický sportovní nápoj?

Hypotonický nápoj je vhodný při jakékoliv sportovní aktivitě. Zejména při delší než 60 minut. Hypotonické nápoje mají koncentraci nižší, než je ta v krvi. Proto se tyto nápoje absorbují do krevního oběhu ještě rychleji než isotonické.  Primárně se tento typ nápojů používá pro zavodnění (hydrataci) a doplnění  energie v době k opět přizpůsobeného sacharidového mixu (liší se od sachraidového mixu isotonického nápoje). zejména u sportovních aktivit vytrvalostního charakteru. Mohou se užívat např. i  během horkých dnů, v horkých pracovních provozech atd..

Co je hypertonický nápoj?

Hypertonický nápoj má koncentraci vyšší než krev, to může způsobit dehydrataci. Pro sport jsou nevhodné. Obecně se jedná o nápoje s obsahem sacharidů vyšším než 8%. Jsou to nealkoholické nápoje, které jsou právě uváděny na sportovním trhu. Vzhledem k problému s dehydratací je nevhodné tyto nápoje užívat při běžném cvičení. Za hypertonický nápoj můžeme považovat například džus.

Jsem sportovec amatér – stačí mi jen obyčejná voda?

Voda patří mezi tekutiny, které mají koncentraci iontů nižší než krevní plazma, je tedy hypotonická. Velkou předností hypotonických nápojů, tedy i vody je, že se na rozdíl od nápojů isotonických a hypertonických velmi rychle vstřebávají a rychle doplní chybějící tekutiny. Pouze na pití vody se však nelze omezit v případě, že velmi intenzivně sportujete déle než 1,5 hodiny. A to platí i pro amatérské sportovce.  Proč? Protože během intenzivního výkonu ztrácíte tekutiny, ale i minerální látky ( sodík a draslík), které v organismu zajišťují tzv. elektrolytovou rovnováhu. Pokud tedy v horku, při namáhavém sportu pijete jen vodu, vězte, že spolu s vodou, která z vás odchází, doslova vyplachujete z organismu minerály. Ty při dalším pití vody znovu a znovu ředíte.

Co znamená dehydratace?

Nedostatek tekutin v těle se projeví  únavou, ochlazením těla, zpomalením regenerace organismu a dokonce i svalovými křečemi. Svalové křeče jsou jedním z nejvíc obávaných obtíží při sportu. Vážné nebezpečí nastává, pokud si sportovec těchto varovných signálů nevšímá a snaží se přicházející únavu a malátnost překonat.Takové úsilí zákonitě končí celkovou dehydratací organismu a je vážně nebezpečná.

Můžu namíchat sportovní nápoj i dětem?

Dětský organizmus je velmi citlivý na ztráty tělesných tekutin a riziko dehydratace je vyšší než u dospělých. Při cvičení ve vlhkém a teplém prostředí bývají děti ohroženy více než dospělí.

U dětí je produkce potu nižší a obsahuje méně iontů Na+ a Cl-. Proto se k hydrataci dětí používají méně koncentrované nápoje s nižší hustotou. Při běžném tréninku dětí doporučujeme pro rychlou rehydrataci hypotonický nápoj  Sponser Competition.

PŘEDSTAVENÍ SPORTOVNÍ VÝŽIVY VE VYTRVALOSTNÍCH SPORTECH

18. 2. 2019

Výdrž (vytrvalost) je schopnost udržovat určitou intenzitu (např. rychlost běhu) po delší časové období a schopnost se co nejdříve zotavit. Vytrvalostní trénink vám dovoluje lépe využívat dostupné zdroje energie a umožňuje od začátku vyšší intenzitu. Kromě kvalitního tréninku vytrvalosti ovlivňují výkon také další faktory, jako je síla, rychlost, koordinace pohybu či hbitost. Rozsah, v němž jsou tyto dovednosti vyžadovány a trénovány, závisí na typu sportu. Běh na dlouhé vzdálenosti, cyklistika, běh na lyžích, triatlon nebo dálkové plavání jsou typické vytrvalostní sporty.

Výkon je silně spjat s aerobním metabolismem, který je úzce spojen s metabolismem sacharidů. Anaerobní metabolismus je vyžadován u krátkých cvičení s vysokou intenzitou (změna rychlosti, změna pohybu v stoupáních/klesáních, krátká výbušnost, finální sprint) a často vede k tvorbě kyseliny mléčné ve svalech, což omezuje výkonnost. Pro dlouhotrvající cvičení pak získává na významu metabolismus tuků.

Únava při dlouhém vytrvalostním výkonu je především důsledkem vyčerpání zásob sacharidů. Důležitými požadavky na vytrvalostní sportovce jsou výborná aerobní kapacita, vysoká úspora pohybu, úspora energie, plné zásoby energie (svalový a jaterní glykogen) a umění přecházet z  aerobního na anaerobní metabolismus v reakci na změnu intenzity zátěže.

U vytrvalostních disciplín obecně platí, že čím je vybudován širší vytrvalostní základ, tím je to lépe nejen pro intervalové tréninkové fáze a posun ve výkonnosti v průběhu závodu, ale také pro získání schopnosti organismu primárně metabolizovat tuky před sacharidy. To po chemické stránce souvisí se zvýšením mitochodriální hustoty, tedy obrazně řečeno zvýšení počtu elektráren, které štěpí tuky a sacharidy na energii, která slouží jako zdroj pracujícím svalům při následném výkonu. Avšak ani ty nejlepší vytrvalci nedokážou v průběhu závodu získávat energii pouze z tuků, např. kvůli změně profilu trati, změně rychlosti, akceleraci atd., a pro ty to případy a samozřejmě pro možnost zrychlení v závěrečné fázi závodu, který se už neodehrává velice často ani na hranici aerobního prahu ale za ním, mají svůj význam dostatečné glykogenové zásoby.

Špičkoví vytrvalci spolupracují se Sponser používají v průběhu přípravy několik dnů před závodem Carbloader, pro usnadnění procesu vytváření dostatečných glykogenových zásob, a k hydrataci pak Competition Drink.  Ten je užíván rovněž k hydrataci v průběhu závodu. Někdo Competition Drink vhodně kombinuje s Long Energy Dring ( nikoliv mix), jiní používají pouze Long Energy Drink v průběhu celého výkonu. Je to samozřejmě individuální a věcí nalezení optimálního řešení ve vztahu k organismu, výkonu a charakteru závodu, stejně jako přidávání Salt caps do nápojů.

Skutečně špičkový ultravytrvalci dokážou odběhnout hodiny trvající závod pouze na Long Energy Drink 10%, jiní vhodně doplňuji zvolený pitný režim s dodatečným energetickým příjmem ve formě Sponser Liquid Energy Gel.

Nejoblíbenějším regeneračním nápojem, který je k regeneraci využíván, je produkt Pro Recovery 50/36 a hned za ním Pro Recovery 44/44. To platí i pro vytrvalce a jejich první fázi regenerace po výkonu (cca do 1 hodiny). Dostatečný a vyvážený příjem sacharidů a bílkovin, je skvělou volbou pro optimální zahájení regenerace v průběhu tzv. anabolického okna. Pro kvalitní regeneraci řádově několik hodin po závodě si velkou oblibu získal Premium Whey Hydro. Ten má velké množství kvalitních bílkovin (80g/100g) ve formě rychlých peptidů (krátké bílkovinné řetězce), které umožňují rychlé vstřebání a tím pokračování v nastartovaném regeneračním procesu. Produkt je obohacen rovněž o BCAA v peptidové vazbě, minerály, vitamíny a samozřejmě obsahuje širokou škálu esenciálních a neesenciálních aminokyselin. Pro pozdní fázi regenerace je široce užíván Casein, jehož výhodou je, že zasytí a díky svém složité peptidové vazbě se uvolňuje postupně, což je výhodou pro regeneraci v průběhu spánku, proto se mu také někdy přezdívá noční protein.

 

Závěrem snad zbývá říci jen to, co vám řekne každý zkušený vytrvalec. Naučte se vnímat své tělo a  naslouchejte mu, když s vámi komunikuje. Zbavte se všeho (hlavně ega), co tuto komunikaci narušuje nebo dokonce přehlušuje. Důvěřujte mu a ono vám to vrátí. Možná ne dnes ale třeba za rok. Od toho jste vytrvalci, abyste vydrželi a zvítězili.

1 2