Certifikované přírodní materiály nejvyšší kvality
Produkty využívají olympijští vítězové
Při objednávce nad 500 Kč dárek lahev 0,5l Sponser zdarma, nad 3 000 Kč doprava zdarma

SODA LOADING CESTA KE ZVÝŠENÍ VÝKONU

7. 11. 2019

Soda loading pomocí  LACTAT BUFFER zvyšuje toleranci laktátu ve sportech s vysokou intenzitou. Svalová hyperacidita nebo li zakyselení a následná akumulace laktátu, jakož i krátkodobý pokles pH krve jsou faktory, které omezují výkon, pokud jde o trénink a závody s vysokou intenzitou. Sportovec se stává „kyselým“, což limituje jeho výkon. V této situaci nabízí citrát sodný a hydrogenuhličitan sodný (známý spíše jako soda bicarbona nebo jedlá soda)  velké výhody. SPONSER prodává obě složky ve svém nápojovém prášku pod názvem  LACTAT BUFFER.

 

Soda loading: funkce a výhody
Suplementace LACTAT BUFFER nebo hydrogenuhličitanu sodného a / nebo citrátu se také nazývá «soda loading». Pokud se citrát sodný a hydrogenuhličitan sodný používají ve sportech s vysokou intenzitou, které trvají od cca. 1 až 10 minut, lze očekávat výrazné zlepšení výkonu. Čím větší je obsah anaerobních laktokyselin a tudíž výrazněji indukovaná metabolická acidóza (pokles pH), tím účinnější je nárůst pufrovací kapacit, který  může zlepšit výkon.

 

Jaké jsou výhody ve sportu?
V praxi to znamená, že sportovci, jako jsou běžci na středních tratích, veslaři, plavci, lyžaři atd., významně těží z tohoto specifického doplňku sportovní výživy a to více než například vytrvalostní atleti, jako jsou běžci na dlouhé vzdálenosti, triatlonisté nebo cyklisté. Je to proto, že anaerobní sportovní trénink  přináší výrazně vyšší snášenlivost laktátu, než je tomu u vytrvalostních sportů. Jiná skupina sportovců, která potenciálně těží ze soda loadingu, je ta, která pracuje s opakovanými intervalovými zátěžemi. To se týká mnoha týmových sportů, míčových sportů a bojových umění. Soda loading  je také zajímavý pro silové sportovce, protože izolovaný trénink menšího počtu svalů produkuje velmi vysoké místní hodnoty laktátu, které musí být odstraněny, co nejrychleji. Pokud sval zůstává „kyselý“ příliš dlouho, nelze další sérii cviků dokončit dostatečně rychle as dostatečným nasazením. Vzhledem k tomu, že soda loading také znamená zvýšený příjem sodíku, nemělo by být doplňování při posilování prováděno trvale, ale vyhrazeno pro intenzivní fáze. Totéž platí pro sporty, kde se každý týden koná jeden nebo více závodů (soutěží).

 

Zvýšená snášenlivost laktátu, zlepšená kapacita kyselinového pufru
Vzhledem ke způsobu působení zvýšeného hydrogenuhličitanového pufru v krvi, není nutně zvýšena individuální hodnota laktátu sportovce, ale především tolerance laktátu. To znamená, že sportovec s jeho individuální hodnotou laktátu může vydržet zátěž delší dobu nebo dosáhnout vyšší výkonnosti. Sportovec nemusí interpretovat vnímané zatížení jako nižší, pokud je zaměřen na maximální dosažitelný výkon v soutěži. Naproti tomu by daný definovaný výkon měl být vnímán jako méně stresující. Ve všech případech lze očekávat mnohem rychlejší regeneraci, protože odstranění kyseliny je urychleno zvýšenou kapacitou pufru. To znamená rychlejší zmizení pocitu „tuhých“ svalů po cvičení a také rychlejší zotavení.

 

Studie prokazují účinnost
Již v roce 1993 bylo první metaanalýzou zkoumáno 29 studií soda loadingu na sportovcích. Celkově byl výkon až do vyčerpání masivně zvýšen a to v průměru o 27%.  Vzhledem k rozmanitosti studií však také s velkou variací + 7% až + 47% (průměr tedy + 27%). Mezitím bylo provedeno mnoho dalších studií a soda loading je považován z hlediska výživové suplementace a vědeckého výzkumu za jedno z výživových opatření vedoucích prokazatelně ke zvýšení výkonu.

 

Dávkování a příjem
V minulosti bylo soda loading prováděn asi 3 hodiny před závodem (výkonem), přičemž užívalo 0,3 až 0,5 g hydrogenuhličitanu sodného a/nebo citrátu na kg tělesné hmotnosti, což byla obrovská dávka. To velmi často vedlo k gastrointestinálním problémům. Podle výsledků posledních studí  se suplementace nyní provádí již po dobu několika dnů. Tímto přístupem se lze vyhnout problémům s intolerancí vysoké jednotlivé dávky.
LACTAT BUFFER by měl být v ideálním případě konzumován 3-5 dnů před výkonem, s rozložením do celého dne podle doporučení, přičemž poslední dávka by měla být užívána nejpozději 3 hodiny před začátkem výkonu. Je zajímavé, že účinek této vícedenní strategie suplemetace ovlivňuje pozitivně navýšení výkonu až 2 dny po ukončení příjmu. To je důležitý fakt pro sportovce, kteří se účastní  sportovní akce trvající několik dní.


Kombinované zvýšení kapacity vnitro a mimo buněčného pufru

Dosud nebylo publikováno mnoho studií o suplementaci za účelem zvýšení kapacity vnitro a mimo buněčného pufru; s mnoha různými vstupními profily a formami tréninku. Jak se očekávalo, a jak je vysvětleno výše, největšího prospěchu se dosáhne při vysoce intenzivním zatížení trvajícím 1 až 10 minut. Takové formy výkonu vedou k nejvyšší svalové acidóze, která de následně projeví v krvi. Aby se dosáhlo maximálního prospěchu účinnosti v oblasti anaerobních laktokyselin, může být zvýšení mimo buněčné pufrovací kapacity prostřednictvím soda loadingu kombinováno se zvýšením vnitro buněčné  pufrovací kapacity prostřednictvím beta-alaninu. Kombinace těchto dvou opatření může vést k dalšímu zvýšení výkonnosti, alespoň pokud se provádí opakovaný soda loading (přibližně 3-4 dny před výkonem). Protože příjem BETA-ALANINu také vyžaduje opakovaný příjem po dobu asi 8 týdnů, aby se zvýšily vlastní karnosinové zásoby těla, nezpůsobuje taková strategie příjmu žádné problémy s tolerancí ve srovnání s akutním příjmem v den soutěže.